Flash report on landline services – February 2018

Published: 11 April 2018

Az NMHH gyorsjelentése a három inkumbens szolgáltató, valamint a vezető alternatív szolgáltatók (jellemzően a legnagyobb kábeltelevíziós társaságok) önkéntes adatközlésére épül.

2018. február végére a hagyományos telefonvonalon nyújtott szélessávú xDSL-internetszolgáltatás előfizetéseinek száma 750 ezer volt, miközben a gyorsjelentésben szereplő – legnagyobb – kábelszolgáltatók internet előfizetéseinek száma 1,219 millióra, az FTTx, vagyis (az épületig, lakásig, irodáig) optikai szálon nyújtott internet szolgáltatás előfizetéseinek száma pedig 634 ezerre emelkedett. A vizsgált hónapban a vezetékes szélessávú internetszolgáltatás előfizetéseinek becsült száma a teljes piacra vonatkozóan 2,873 millióra nőtt.

A szélessávú internet-hozzáférés esetében, a teljes (becsült) piacra vonatkozóan – valamennyi vezetékes technológiát figyelembe véve – a Telekom a piacvezető, piaci részesedése 35,2 százalék volt február végén. A második helyen a UPC áll 22,1 százalékos, a harmadik helyen pedig a DIGI 16,4 százalékos piaci részesedéssel. A lista negyedik helyén az Invitel csoport található, amely az előfizetések 8,7 százalékát birtokolta. Ezen kívül több száz kisebb vállalkozás nyújt szolgáltatást a piacon, amelyek együttesen 17,6 százalékos piaci részesedést értek el.

A vezetékeshang-szolgáltatás tekintetében a teljes hangcsatorna-számon belül - a beérkezett adatok alapján - a hagyományos PSTN vonalak száma február végére 402 ezerre csökkent az előző havi 416 ezerről. A kábeltelevíziós hálózaton működő hangcsatornák száma 1,019 ezer volt, ami 6 ezerrel több, mint az egy hónappal korábban regisztrált érték. Az IP-alapú hangcsatornák száma 1,625 millió volt az időszak végén. A hangcsatornák teljes piacra vonatkozó becsült értéke február végén 3,108 millió volt.

Február végén a vezetékes hangszolgáltatások esetében, a teljes (becsült) piacot alapul véve hangcsatorna szám alapján a legnagyobb, 49,9 százalékos piaci részesedéssel a Telekom rendelkezett. A második helyen a UPC állt 19,2 százalékkal, a harmadik DIGI 12,7 százalékos a negyedik Invitel csoport 12,2 százalékos részesedéssel bírt. A piac fennmaradó részén több tucat kis szolgáltató osztozik, amelyek együttesen 6 százalékos részesedést értek el.

Februárban a száz főre jutó vezetékes hangátviteli csatornák száma 31,18 darab volt, a háztartások vezetékes telefon penetrációja, azaz az egyéni hangcsatornák számának és a háztartások számának aránya pedig 64,38 százalék. Az előfizetők hagyományos telefonvonalon 34 millió, IP-alapon pedig 311 millió percnyi hívást kezdeményeztek. A vizsgált hónapban az egy fővonalra jutó kezdeményezett hívások átlagos időtartama 113,3 perc volt.

2018. február végéig az előfizetők - a szolgáltató váltást megkönnyítő - számhordozhatóság keretében összesen 831 ezer földrajzi számot hordoztak.