Értesítés építési engedély megadásáról – CD/39237-20/2017. számú határozat: a Magyar Telekom Nyrt. kérelmére indult elektronikus hírközlési építmény

Published: 14 March 2018

Kérelmező: Magyar Telekom Nyrt.