Értesítés építési engedély megadásáról – CD/33198-25/2017. számú határozat: a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. kérelmére indult elektronikus hírközlési építmény

Published: 14 March 2018

Kérelmező: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.