Ajánlati felhívás egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának önkéntes vállalására

Last updated: 24 January 2018

Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani.

Az ajánlati felhívásra ajánlat legkésőbb 2018. március 19-i beérkezéssel nyújtható be.

Az ajánlatot kizárólag személyesen, a Hatóság székhelyén (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.), hivatali munkaidőben (hétfő-csütörtök: 8.00-16.30, péntek: 8.00-14.00) lehet benyújtani.

Részletek a PDF-formátumban mellékelt ajánlati felhívásban.