Értesítés építési engedély megadásáról – EE/34050/2017. számú határozat: Inárcs 819/13.Hrsz-ú ingatlanon "PE23060 Lengyel Rezső" kódnevű antennatartó szerkezet építése

Published: 13 November 2017

Kérelmező: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.