Az Elnök közzétette a helyhez kötött telefon nagykereskedelmi piacainak piacelemzési határozattervezeteit

Published: 9 November 2017

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) 40.§-ban foglalt kötelezettségének eleget téve közzéteszi a „Hívásvégződtetés egyedi, nyilvános helyhez kötött telefonhálózatban” és a „Híváskezdeményezés nyilvános helyhez kötött telefonhálózatból” (1/2014. és 2/2007. piacok) elnevezésű piacokra vonatkozó határozattervezeteit.

Akinek jogát vagy jogos érdekét a határozatok érinthetik, a tervezetekkel kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (Hatóság) honlapján való közzétételt (2017. november 9.) követő 20 napon belül írásban észrevételt tehet.

Az észrevételeket a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 28/A. § (1) bekezdésében foglalt kapcsolattartási úton a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címezve kizárólag a megjelölt időpontig (2017. november 29.) lehet benyújtani, a Hatóság csak ezen észrevételeket tudja joghatályosan közöltnek tekinteni. Kérjük ugyanakkor, hogy a fenti módon a Hatóság részére eljuttatott észrevételeket, javaslatokat a könnyebb feldolgozhatóság érdekében az 1_2014_piac@nmhh.hu, illetve 2_2007_piac@nmhh.hu címre is szíveskedjenek eljuttatni.

Felhívjuk az észrevételezők figyelmét, hogy az Eht. 33. § (4) bekezdése alapján a benyújtott észrevételek nem minősülnek, nem minősíthetők üzleti titoknak.