Értesítés építési engedélyezési eljárás megindulásáról – CD/31070/2017: Kenderes, JN31161 Sportpálya kódnevű távközlési torony

Published: 12 October 2017

Kérelmező: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.