Értesítés építési engedély megadásáról – CD/22584-22/2017. számú határozat: Körösszegapáti, HB 13586 Apáti kódnevű távközlési torony

Published: 12 October 2017

Kérelmező: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.