Értesítés építési engedélyezési eljárás megindulásáról – CM/28197/2017: Nekézseny, 30 méteres monopol torony

Published: 13 September 2017

Kérelmező: Magyar Telekom Nyrt.