Értesítés építési engedély megadásáról – CP/23525-18/2017. számú határozat: Szászvár, 40 méteres, rácsos torony

Published: 13 September 2017

Kérelmező: Telenor Magyarország Zrt.