Az Elnök közzétette a szélessávú piacok piacelemzési határozattervezeteit

Published: 31 August 2017

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 40.§-ban foglalt kötelezettségének eleget téve közzéteszi a „Helyhez kötött helyi hozzáférés nagykereskedelmi biztosítása” és a „Központi hozzáférés helyhez kötött nagykereskedelmi biztosítása tömegpiaci termékekhez” (3 (a)/2014. és 3 (b)/2014. piacok) elnevezésű piacokra vonatkozó határozattervezeteit.

Akinek jogát vagy jogos érdekét a határozat érintheti, a tervezettel kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján való közzétételt (2017. augusztus 31.) követő 20 napon belül írásban észrevételt tehet.

Az észrevételeket a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 28/A. § (1) bekezdésében foglalt kapcsolattartási úton a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökéhez címezve kizárólag a megjelölt időpontig (2017. szeptember 20.) lehet benyújtani, a Hatóság csak ezen észrevételeket tudja joghatályosan közöltnek tekinteni.

Kérjük ugyanakkor, hogy a fenti módon a hatóság részére eljuttatott észrevételeket, javaslatokat a könnyebb feldolgozhatóság érdekében a 3a_piac@nmhh.hu, illetve 3b_piac@nmhh.hu címre is szíveskedjenek eljuttatni.

Tájékoztatás az Invitel-DIGI összefonódás figyelembe vételéről

Az Invitel Csoport 2017. július 21-én közleményt adott ki, mely szerint a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. és az Invitel Csoport (a továbbiakban együtt: Felek) megállapodást írtak alá a cégcsoport lakossági és kisvállalati üzletágát jelentő Invitel Távközlési Zrt. részvényeinek adásvételéről. A közlemény szerint az ügylet a szükséges versenyhatósági hozzájárulások megszerzését követően, várhatóan 2018 első negyedévében zárul. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak (a továbbiakban: Hatóság) a tranzakció Gazdasági Versenyhivatalhoz (a továbbiakban: versenyhatóság) történő bejelentéséről jelen tájékoztatás kiadásának napjáig nincs tudomása.

A Hatóság megvizsgálta a tervezett ügylet piaci hatásait és a következőket állapította meg. Amennyiben a Felek a tranzakciót bejelentik a versenyhatóságnak és a versenyhatóság a tranzakció versenytörvény szerinti vizsgálata mellett dönt, illetve amennyiben a tranzakciót jóváhagyja, akkor az a szélessávú piacokon olyan, a verseny megítélése szempontjából jelentős körülménynek minősülhet, amely az Elnök az Eht. 65. § (3) bekezdése szerinti eljárását vonhatja maga után. Az eljárás eredményeként módosulhatnak az Európai Bizottság 2014/710/EU Ajánlásának mellékletében 3 (a) és 3 (b) számmal jelölt piacokra („Helyhez kötött helyi hozzáférés nagykereskedelmi biztosítása” és „Központi hozzáférés helyhez kötött nagykereskedelmi biztosítása tömegpiaci termékekhez” elnevezésű piacok) vonatkozó határozattervezetekben (a továbbiakban: határozattervezetek) azonosított érintett piacokkal (elsődlegesen a 2.a és a 2.b számú piacok) kapcsolatban levont következtetések, így a földrajzi piacok határai, az azonosított érintett piacokon jelentős piaci erejű szolgáltató vagy szolgáltatók személye, valamint az előírt kötelezettségek.

A Hatóság megvizsgálta továbbá, hogy a bejelentett tranzakció indokolttá teheti-e a határozattervezetek közzétételének elhalasztását és a következőket állapította meg:

  • A versenyhatósági eljárás lezárásának időpontja jelenleg nem előrelátható, az eljárás kimenetele bizonytalan, az eljárás elhúzódása esetén a végső határozatok kiadása jelentős késedelmet szenvedhet.
  • A megelőző piacelemzési eljárást lezáró határozatok kiadása óta eltelt időt és az azóta bekövetkezett piaci változásokat is figyelembe véve a végső határozatok kiadása kiemelt fontosságú.
  • A piacelemzési eljárás kiemelten fontos eleme az érdekeltek véleményének megismerése és becsatornázása, amit a két szolgáltatóra vonatkozó versenyjogi döntés kivárása indokolatlanul késleltetne.

A leírt indokok alapján a Hatóság a határozattervezetek közzététele mellett döntött. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor a Hatóság a közte és a versenyhatóság között fennálló együttműködés keretében folyamatosan tájékozódik a versenyhatósági eljárás várható lezárásáról. Mindazonáltal a szélessávú piacokon indult piacelemezési eljárások lezárásának nem feltétele a versenyhatósági döntés megszületése.

A versenyhatósági eljárás lezárását követően, amennyiben indokolt, a Hatóság az Eht. 65. § (3) bekezdése alapján haladéktalanul lefolytatja a piacelemzést azokon az azonosított piacokon (várhatóan a 2.a és 2.b piacok), amelyeken a tranzakció a fennálló versenyt érdemben befolyásolja.