KS/13718-7/2017. számú határozat - a Magyar Telekom Nyrt. országos bitfolyam hozzáférés nagykereskedelmi szolgáltatása legmagasabb díjának megállapítása retail minus módszer alkalmazásával új kiskereskedelmi díjcsomagok bevezetése esetén

Published: 2 August 2017

A határozatban üzleti titokként megjelölt adatok a KS/13718-6/2017. számú határozatban szerepelnek.

Ügyiratszám: KS/13718-7/2017.

Tárgy: a Magyar Telekom Nyrt. országos bitfolyam hozzáférés nagykereskedelmi szolgáltatása legmagasabb díjának megállapítása retail minus módszer alkalmazásával új kiskereskedelmi díjcsomagok bevezetése esetén

Ügyintéző: dr. Kobl Tamás, Jáki Bernadett

Melléklet: -

HATÁROZAT

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: „Hatóság”) elnöke (a továbbiakban: „Elnök”) a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.; Cg.01-10-041928; a továbbiakban: „Szolgáltató”) kérelmére, az általa bevezetni tervezett új kiskereskedelmi díjcsomagokhoz kapcsolódó országos bitfolyam hozzáférés nagykereskedelmi szolgáltatás díjának kiskereskedelmi árból származtatott díjképzési módszer (a továbbiakban: „retail minus”) alkalmazásával történő meghatározása iránti, KS/13718/2017. számon indult eljárásban, a jóváhagyásra benyújtott új kiskereskedelmi szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódó országos bitfolyam hozzáférési nagykereskedelmi szolgáltatásoknak a Szolgáltató által a jogosult szolgáltatók felé érvényesíthető legmagasabb (maximált) árát, valamint a kiskereskedelmi átlagár és a jogosult szolgáltatók számára nyújtott országos bitfolyam hozzáférés nagykereskedelmi ára közötti különbség (árrés) legkisebb (minimális) mértékét az alábbiak szerint

megállapítja:

Havi és egyszeri díjak – Csupasz és nem csupasz DSL szolgáltatás esetén (nettó Ft):

Sávszéles-ség névleges le/feltöltési sebesség (Mbps)

Sávszéles-ség garantált le/feltöltési sebesség (Mbps)

Előfizető

Forgal-mi korlát (GB)

Tartam

Árrés*

Egyszeri díj

Havi díj

nem csupasz

csupasz

szélessávú szolgáltatás esetében

20 / 1

1 / 0,25

Egyéni

nincs

1 éves

0

2 792

4 142

Egyéni

nincs

2 éves

0

2 597

3 947

Egyéni

nincs

határozatlan

1 567

3 440

4 790

30 / 5

1 / 0,25

Egyéni

nincs

1 éves

0

2 778

4 128

Egyéni

nincs

2 éves

0

2 583

3 933

Egyéni

nincs

határozatlan

1 567

3 426

4 776

100 / 10

1 / 1

Egyéni

nincs

1 éves

0

3 041

4 391

Egyéni

nincs

2 éves

0

2 846

4 196

Egyéni

nincs

határozatlan

1 567

3 689

5 039

20 / 1

1 / 0,25

Üzleti

nincs

1 éves

0

2 802

4 152

Üzleti

nincs

2 éves

0

2 302

3 652

Üzleti

nincs

határozatlan

14 173

3 702

5 052

30 / 5

1 / 0,25

Üzleti

nincs

1 éves

0

2 788

4 138

Üzleti

nincs

2 éves

0

2 288

3 638

Üzleti

nincs

határozatlan

14 173

3 688

5 038

50 / 5

1 / 1

Üzleti

nincs

1 éves

0

3 363

4 713

Üzleti

nincs

2 éves

0

2 863

4 213

Üzleti

nincs

határozatlan

14 173

4 263

5 613

100 / 10

1 / 1

Üzleti

nincs

1 éves

0

3 963

5 313

Üzleti

nincs

2 éves

0

3 463

4 813

Üzleti

nincs

határozatlan

14 173

4 863

6 213

*Az oszlop üzleti titkot tartalmaz

Havi és egyszeri díjak – Optikai hálózaton nyújtott szolgáltatás esetén (nettó Ft):

Sávszélesség névleges le/feltöltési sebesség (Mbps)

Garantált le/feltöltési sebesség (Mbps)

Előfizető

Forgalmi korlát (GB)

Tartam

Árrés*

Egyszeri díj

Havi díj

100 / 50

1 / 1

Egyéni

nincs

1 éves

0

3 060

Egyéni

nincs

2 éves

0

2 865

Egyéni

nincs

határozatlan

1 567

3 708

50 / 5

1 / 1

Üzleti

nincs

1 éves

0

3 365

Üzleti

nincs

2 éves

0

2 865

Üzleti

nincs

határozatlan

14 173

4 265

100 / 50

1 / 1

Üzleti

nincs

1 éves

0

3 982

Üzleti

nincs

2 éves

0

3 482

Üzleti

nincs

határozatlan

14 173

4 882

250 / 20

15 / 4

Üzleti

nincs

1 éves

0

4 623

Üzleti

nincs

2 éves

0

4 123

Üzleti

nincs

határozatlan

14 173

5 523

*Az oszlop üzleti titkot tartalmaz

Havi és egyszeri díjak – Kábeltelevíziós hálózaton nyújtott szolgáltatás esetén (nettó Ft):

Sávszélesség névleges le/feltöltési sebesség (Mbps)

Garantált le/feltöltési sebesség (Mbps)

Előfizető

Forgalmi korlát (GB)

Tartam

Árrés*

Egyszeri díj

Havi díj

30 / 5

1 / 0,25

Egyéni

nincs

1 éves

0

2 779

Egyéni

nincs

2 éves

0

2 584

Egyéni

nincs

határozatlan

1 567

3 427

100 / 10

1 / 1

Egyéni

nincs

1 éves

0

3 019

Egyéni

nincs

2 éves

0

2 824

Egyéni

nincs

határozatlan

1 567

3 667

30 / 5

1 / 0,25

Üzleti

nincs

1 éves

0

2 789

Üzleti

nincs

2 éves

0

2 289

Üzleti

nincs

határozatlan

14 173

3 689

50 / 5

1 / 1

Üzleti

nincs

1 éves

0

3 354

Üzleti

nincs

2 éves

0

2 854

Üzleti

nincs

határozatlan

14 173

4 254

100 / 10

1 / 1

Üzleti

nincs

1 éves

0

3 941

Üzleti

nincs

2 éves

0

3 441

Üzleti

nincs

határozatlan

14 173

4 841

250 / 20

15 / 4

Üzleti

nincs

1 éves

0

4 641

Üzleti

nincs

2 éves

0

4 141

Üzleti

nincs

határozatlan

14 173

5 541

*Az oszlop üzleti titkot tartalmaz

A Szolgáltató a hozzáférési kötelezettség teljesítése kapcsán – az adott nagykereskedelmi szolgáltatás nyújtásával összefüggésben felmerült kapcsolódó szolgáltatásokhoz kötődő – addicionális költségeit jogosult az igénybevevő szolgáltatókkal megtéríttetni. Amennyiben az adott költséget jelentő tevékenységre, hálózati elemre a Szolgáltatónak saját kiskereskedelmi szolgáltatásához is szüksége van, akkor annak a jogosult szolgáltatókkal történő megtéríttetésére a Szolgáltató nem jogosult. A Szolgáltató nem számolhat fel külön díjat azon költségek után sem, amelyek a retail minus ár megállapítása során a releváns nagykereskedelmi költségek között már figyelembevételre kerültek.

A nagykereskedelmi szolgáltatás feltételeinek nyilvánosságra hozatala során a Szolgáltató minden, a jogosult szolgáltatókkal szemben a szolgáltatás igénybevétele kapcsán érvényesíteni szándékozott díjelem árát köteles nyilvánosságra hozni.

A Szolgáltató legalább 30 nappal az új kiskereskedelmi szolgáltatás nyújtásának megkezdését megelőzően köteles megkezdeni a jelen határozatnak megfelelően megállapított nagykereskedelmi szolgáltatási díjak alkalmazását.

Az eljárás 175 000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díját a Szolgáltató viseli. Az eljárás során a Szolgáltató által megfizetett és igazolt igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát annak közlésétől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással – az Elnökhöz benyújtott keresettel a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a keresetlevélben tárgyalás tartása kérhető.

A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, a határozat végrehajtásának felfüggesztése a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól kérhető.


A teljes határozat szövege az alábbi hivatkozásra kattintva tölthető le.