A Médiatanács 417/2017. (IV. 25.) számú döntése

Az Európa Rádió Nonprofit Közhasznú Kft. által üzemeltetett Európa Rádió Kisújszállás 103,2 MHz állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatás 2017. január 9-15. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése]

Date of decision: 25 April 2017

A Médiatanács megállapítja, hogy az Európa Rádió Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az Európa Rádió Kisújszállás 103,2 MHz állandó megnevezésű adóján a 2017. január 9-15. között sugárzott műsorában megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglaltakat, amely jogsértés miatt a Médiatanács a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 20.000,- Ft összegű bírsággal sújtja.