Felhívás a postai szolgáltatást nyújtó szolgáltatók részére éves, rendszeres adatszolgáltatásra

Published: 8 March 2017

Felhívás
a postai szolgáltatást nyújtó szolgáltatók részére

Felhívjuk a tisztelt szolgáltatók figyelmét arra, hogy a postai piac szereplőinek a hírközlési hatóság részére történő adatszolgáltatási kötelezettségéről és az adatkezelés szabályairól szóló 12/2004. (IV. 22.) IHM rendelet szerint a postai szolgáltatónak a postai szolgáltatással kapcsolatos forgalomra, árbevételre és költségre, a postai szolgáltatás ellátása során teljesített minőségre, a postai szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett infrastrukturális, tárgyi és személyi erőforrásokra vonatkozó adatokat

minden tárgyévet követő év március 31. napjáig a hírközlési hatóság honlapján elérhető elektronikus űrlap kitöltésével kell szolgáltatnia

a hírközlési hatóság részére.

Az NMHH Adatkapu a postai szolgáltatók számára 2017. március 1.-től hozzáférhető.

Az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó részletes ismertetőket a www.nmhh.hu/NMHH a szakmáért/Posta/Éves rendszeres adatszolgáltatás, az adatszolgáltatási űrlapokat és az előzetes regisztrációval kapcsolatos információkat a hatóság honlapjának Nyitóoldalán, a jobb felső keretben található NMHH Adatkapu feliratra történő kattintással érheti el.

Postafelügyeleti Főosztály